Кемико Вьетнэм Ко., Лтд. Chemico Vietnam Co., Ltd.      Chemico Vietnam Co., Ltd.      Chemico Vietnam Co., Ltd.      Công ty TNHH Chemico Việt Nam

    

Кемико Вьетнэм Ко., Лтд. осуществляет свою деятельность в г. Хошимин, Вьетнам с 2001 г. под фирменным наименованием Ким Май Кемикэл Косметик Ко. Лтд. Наша компания является дочерней структурой Кемико Интер Корпорейшн Ко., Лтд. Таиланд. Наши услуги включают в себя поставки ингредиентов для косметики и бытовой химии, продуктов питания и БАД, а также приборы для здравоохранения и косметологии.

Сейчас наша компания называется Кемико Вьетнэм. Мы продолжаем заниматься бизнесом в сфере косметики и бытовой химии, а также распространили свою деятельность на такие области, как поставка продуктов питания и БАД, приборов для косметологии и здравоохранения.

Кроме того, имеется 2 прикладных косметических лаборатории по исследованию предметов личной гигиены, лаборатория по исследованию бытовой химии, лаборатория по исследованию декоративной косметики, прикладная лаборатория по исследованию продуктов питания, которые оказывают полную поддержку вьетнамским клиентам.

Используя фирменный деловой стиль Кемико, и пользуясь всесторонней поддержкой головного офиса в Таиланде, мы твердо уверены в том, что Кемико Вьетнэм продолжит уверенный рост и будет пользоваться заслуженным доверием у всех партнеров.

 

    

Chemico Vietnam Co., Ltd. has operated in Ho Chi Minh City, Vietnam since 2001 under company name of Kim My Chemical Cosmetic Co., Ltd. Our company is one of the affiliates of Chemico Inter Corporation Co., Ltd., Thailand. Our services included cosmetics and home care ingredients, food and dietary supplement ingredients, and health and beauty instrument.

Nowadays Chemico Vietnam is the new company name. While continue doing cosmetics and home care business, it has also expanded the business to food, dietary supplement, and health and beauty instrument.

In addition, there are 2 cosmetics application labs for personal care and home care lab and color cosmetics lab, and a food application lab in order to give full support to Vietnamese customers.

By applying Chemico’s working and business style and with a full support from headquarters in Thailand, we are strongly confident that Chemico Vietnam can grow sustainably and gain acceptance from all partners.

 

    

Chemico Vietnam Co., Ltd. သည္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ ဟိုခ်ီမင္းၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွစတင္လည္ပတ္ေနၿပီး Kim My Chemical Cosmetic Co., Ltd. ဟူေသာ ကုမၸဏီအမည္ေအာက္တြင္ ရွိသည္။ ဤကုမၸဏီသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ Chemico Inter Corporation Co., Ltd. ၏ ကုမၸဏီခြဲျဖစ္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အလွကုန္မ်ား၊ အိမ္သံုးကုန္မ်ား၊ အစားအစာႏွင့္ အားေဆးမ်ား၊ အလွအပႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကိရိယာမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

ယခုအခါ ကုမၸဏီ၏ အမည္အသစ္မွာ Chemico Vietnam ျဖစ္ပါသည္။ အလွကုန္ႏွင့္ အိမ္သံုးကုန္လုပ္ငန္ းတို႔အတြက္ ေလ့လာမႈမ်ားဆက္လက္ ျပဳလုပ္ေနသည့္အျပင္ လုပ္ငန္းကို အစားအစာႏွင့္ အားေဆးမ်ား၊ အလွအပႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကိရိယာမ်ား အထိလည္း တိုးခ်ဲ႕ၿပီးျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ တစ္ကိုယ္ရည္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ဓာတ္ခြဲခန္း၊ အိမ္သံုးကုန္ဓာတ္ခြဲခန္း၊ ေဆးေရာင္စံုအလွကုန္ ဓာတ္ခြဲခန္း၊ အစားအေသာက္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ျခင္း ဓာတ္ခြဲခန္း တို႔ကိုထားရွိၿပီး ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ ဝယ္ယူသူမ်ားအား ျပည့္စံုေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဌာနခ်ဳပ္၏ အကူအညီႏွင့္အတူ Chemico ၏ အလုပ္ႏွင့္ စီပြားေရးလုပ္ဟန္မ်ားေၾကာင့္ Chemico Vietnam သည္လည္း ေအာင္ျမင္မႈရရွိလာမည့္အျပင္ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္သူတို႔၏ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံမႈ ရရွိလာမည္မွာမလြဲေပ။

 

    

Chemico Vietnam Co., Ltd. telah beroperasi di Ho Chi Minh City, Vietnam sejak tahun 2001 dengan nama perusahaan Kim My Chemical Cosmetic Co, Ltd Perusahaan kami adalah salah satu afiliasi Chemico Inter Corporation Co, Ltd Thailand. Layanan kami meliputi kosmetik dan bahan perawatan rumah tangga, bahan makanan dan suplemen diet, dan alat kesehatan dan kecantikan.

Saat ini Chemico Vietnam adalah nama perusahaan baru. Sambil terus melakukan bisnis kosmetik dan perawatan rumah tangga, juga telah memperluas bisnis ke makanan, suplemen makanan, dan alat kesehatan dan kecantikan.

Selain itu, ada 2 lab aplikasi kosmetik untuk perawatan pribadi dan laboratorium perawatan rumah tangga dan lab kosmetik warna, dan laboratorium aplikasi makanan untuk memberikan dukungan penuh kepada pelanggan Vietnam.

Dengan menerapkan gaya kerja dan bisnis Chemico dan dengan dukungan penuh dari kantor pusat di Thailand, kami sangat yakin bahwa Chemico Vietnam dapat tumbuh secara berkelanjutan dan mendapatkan penerimaan dari semua mitra.

 

    

Công ty TNHH Chemico Việt Nam ra đời vào năm 2001 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Hóa Mỹ phẩm Kim Mỹ. Đây là một trong những chi nhánh của Công ty Chemico Inter Thái Lan. Dịch vụ mang đến cho khách hàng bao gồm cung cấp nguyên liệu dành cho Mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc gia đình, Nguyên liệu thực phẩm và thực phẩm chức năng, Thiết bị chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.

 

Hiện tại, công ty chính thức đổi tên thành Chemico Việt Nam. Bên cạnh việc tiếp tục cung cấp các nguyên liệu Mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc gia đình, công ty đã mở rộng kinh doanh trong lĩnh vực Thực phẩm, thực phẩm chức năng và Thiết bị chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.

 

Thêm vào đó, Chemico Việt Nam cũng thiết lập 2 phòng nghiên cứu dành cho sản phẩm chăm sóc cá nhân và chăm sóc gia đình, sản phẩm trang điểm cùng 1 phòng nghiên cứu dành cho thực phẩm, thực phẩm chức năng nhằm mang đến sự hỗ trợ tốt nhất đến tất cả khách hàng.

 

Nhờ áp dụng nguyên tắc kinh doanh và phong cách làm việc của Chemico cùng với sự hỗ trợ từ công ty mẹ tại Thái Lan, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Chemico Việt Nam sẽ phát triển bền vững và được chấp nhận từ tất cả đối tác.