Область деятельности Business Area စီးပြားေရး တည္ေနရာ Area Bisnis Khu vực

Группа CMC - это импортер и дистрибьютор высококачественных материалов для косметики, бытовой химии, продуктов питания и биологически активных добавок, а также поставщик приборов для здравоохранения и косметологии в Азии, Европе и на Ближнем Востоке.

 

Свою деятельность группа начала в 1994 г. в Таиланде, когда была образована компания Кемико Интер Корпорейшн Ко., Лтд. На сегодняшний день группа проникла на рынки Азии, Европы и Ближнего Востока, поставляя полный ассортимент сырья и приборов для здравоохранения и косметологии, а также услуг. В компании работают более 400 работников, более 170 из которых имеют научную степень. Штаб-квартира группы находится в Таиланде, а дочерние компании расположены в 8 странах: Филиппины, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Мьянма, Индия, Россия и Объединенные Арабские Эмираты. Это:

 

1. Кемико Интер Корпорейшн Ко. Лтд., Таиланд
2. Кемико Филиппинз, Инк., Филиппины
3. Кемико Вьетнэм Ко., Лтд., Вьетнам
4. ПТ. Кемико Индонезия в г. Джакарта, Индонезия
5. Кемико Эйже Пасифик (М) Сдн. Бхд. Бхд., Малайзия
6. ПТ. Кемико Сурабая, в г. Сурабая, Индонезия
7. Кемико Миенмар Ко., Лтд., Мьянма
8. Кемико Хелф энд Бьюти Индия Прайвит Лимитед., Индия
9. Товарищество с ограниченной ответственностью «Кемико Корпорейшн», Россия

 

 

CMC group is an importer and distributor of high quality materials for cosmetics, home care, food, and dietary supplement industries as well as supplying health and beauty instrument in Asia and Russia.

 

Since 1994 in Thailand, its business was started by establishing Chemico Inter Corporation Co., Ltd. Today the business has expanded to Asia and Europe in order to supply full ranges of raw materials and health and beauty instrument and services with over 400 employees, more than 170 staffs of which have scientific background. It has headquarters in Thailand and 8 affiliates in 7 countries: The Philippines, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Myanmar, India and Russia as follows:

 

1. Chemico Inter Corporation Co., Ltd., Thailand
2. Chemico Philippines, Inc., The Philippines
3. Chemico Vietnam Co., Ltd., Vietnam
4. PT. Kemiko Indonesia, Jakarta Indonesia
5. Chemico Asia Pacific (M) Sdn. Bhd., Malaysia
6. PT. Chemico Surabaya, Surabaya Indonesia
7. Chemico Myanmar Co., Ltd., Myanmar
8. Chemico Health and Beauty India Private Limited., India
9. Chemico Corporation Limited Liability Company, Russia

 

 

CMC groupသည္ အလွကုန္၊ အိမ္သုံးကုန္၊ စားေသာက္ကုန္ ႏွင့္ အားေဆး လုပ္ငန္းတို႔အတြက္ အရည္အေသြးျမင့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို ျဖန္႔ခ်ိေပးေနသည့္အျပင္ အာရွ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ေဒသႏွင့္ ဥေရာပတို႔အတြက္လည္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အလွအပဆိုင္ရာ ကိရိယာမ်ား ျဖန္႔ခ်ိေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

 

၁၉၉၄တြင္ ထိုင္းႏိုု္င္ငံ၌ Chemico Inter Corporation Co.,Ltd ကိုစတင္၍ တည္ေထာင္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းစတင္ခဲ့သည္။ ယေန႔တြင္ ထိုလုပ္ငန္းသည္ အာရွ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသႏွင့္ ဥေရာပအထိ ခ်ဲ႕ထြင္ၿပီးျဖစ္ၿပီး ဝန္ထမ္းေပါင္း ၄၀၀၊ သိပၸံပညာအေျခခံရွိ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၁၇၀ေက်ာ္ တို႔ျဖင့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းအစံုတို႔အျပင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အလွအပဆိုင္ရာ ကိရိယာမ်ား ျဖန္႔ခ်ိလ်က္ရွိပါသည္။ ဌာနခ်ဳပ္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ တည္ရွိၿပီး ေအာက္ပါ ႏိုင္ငံ ၈ ႏိုင္ငံတြင္ ကုမၸဏီခြဲ ၉ခု ရွိပါသည္။ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဗီယက္နမ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ျမန္မာ၊ အိႏၵိယ၊ ရုရွား ႏွင့္ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ား ျပည္ေထာင္စု။

 

1. Chemico Inter Corporation Co., Ltd., Thailand
2. Chemico Philippines, Inc., The Philippines
3. Chemico Vietnam Co., Ltd., Vietnam
4. PT. Kemiko Indonesia, Jakarta Indonesia
5. Chemico Asia Pacific (M) Sdn. Bhd., Malaysia
6. PT. Chemico Surabaya, Surabaya Indonesia
7. Chemico Myanmar Co., Ltd., Myanmar
8. Chemico Health and Beauty India Private Limited., India
9. Chemico Corporation Limited Liability Company, Russia

 

 

CMC group adalah importir dan distributor bahan berkualitas tinggi untuk industri kosmetik, perawatan rumah tangga, makanan, dan suplemen makanan serta menyediakan alat kesehatan dan kecantikan di Asia, Timur Tengah, dan Eropa.

 

Sejak tahun 1994 di Thailand, bisnisnya dimulai dengan mendirikan Chemico Inter Corporation Co, Ltd Saat ini, bisnis telah berkembang ke Asia, Timur Tengah, dan Eropa untuk menyediakan berbagai bahan baku dan peralatan kesehatan dan kecantikan serta layanan dengan lebih dari 400 karyawan, lebih dari 170 karyawan yang memiliki latar belakang ilmiah. Memiliki kantor pusat di Thailand dan 8 afiliasi di 7 negara: Filipina, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Myanmar, India dan Rusia:

 

1. Chemico Inter Corporation Co., Ltd., Thailand
2. Chemico Philippines, Inc., Filipina
3. Chemico Vietnam Co., Ltd., Vietnam
4. PT. Kemiko Indonesia, Jakarta Indonesia
5. Chemico Asia Pacific (M) Sdn. Bhd., Malaysia
6. PT. Chemico Surabaya, Surabaya Indonesia
7. Chemico Myanmar Co., Ltd., Myanmar
8. Chemico Health and Beauty India Private Limited., India
9. Chemico Corporation Perseroan Terbatas, Rusia

 

Tập đoàn CMC là nhà nhập khẩu & phân phối nguyên liệu mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc gia đình, thực phẩm, thực phẩm chức năng chất lượng cao cũng như cung cấp các thiết bị chăm sóc sức khỏe & sắc đẹp tại Châu Á, Trung Đông & Châu Âu.

 

Chemico Inter Corporation khởi nghiệp vào năm 1994 tại Thái Lan. Và đến nay, công ty đã phát triển sang thị trường Châu Á, Trung Đông, và Châu Âu nhằm đáp ứng các nhu cầu về nguyên liệu, thiết bị cũng như dịch vụ liên quan đến sức khỏe và sắc đẹp với hơn 400 nhân viên, trong đó hơn 170 nhân viên có trình độ trong lĩnh vực khoa học. Chúng tôi có trụ sở chính tại Thái Lan và 8 công ty chi nhánh tại 7 quốc gia: The Philippines, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Ấn Độ, Nga và các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất:

 

1. Tập đoàn Chemico Inter, Thái Lan
2. Công ty Chemico Philippines, The Philippines
3. Công ty TNHH Chemico Việt Nam, Việt Nam
4. Công ty PT. Kemiko Indonesia, Jakarta, Indonesia
5. Công ty Chemico Asia Pacific (M), Malaysia
6. Công ty PT. Chemico Surabaya, Surabaya, Indonesia
7. Công ty Chemico Myanmar, Myanmar
8. Công ty Chemico Health and Beauty Ấn Độ, Ấn Độ
9. Công ty Chemico Nga